FORSKERNE

Forskningsprojekterne gennemføres af førende kræftspecialister fra Skejby Sygehus, Rigshospitalet, Hvidovre Hospital og Kræftens Bekæmpelse. Internationalt var der i MERMAID II tæt samarbejde med forskere fra bl.a. det ansete Gynaecology Cancer Research Centre i London og Universitetet i Tübingen.. Forskningen i MERMAID III sker i samarbejde med forskere fra blandt andet Johns Hopkins Medical Institutes, Baltimore, USA og Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.

Gør en forskel og støt en livsvigtig sag
Alle bidrag går ubeskåret til forskningen.

Læs mere om forskerne:

Bent Ottesen, professor, projektdirektør på Rigshospitalet,
Videnskabelig leder af forskningen i MERMAID III

Født den 10. november 1949. Studentereksamen 1968 mat./fys. gren. Lægestudiet påbegyndt 1969, afsluttet 1976 ved Københavns Universitet.
Bestået ECFMG eksamen juli 1976.
Tilladelse til selvstændigt virke som læge 3. marts 1983.
Speciallægeanerkendelse i gynækologi og obstetrik 1. januar 1988.
Erhvervet den medicinske doktorgrad oktober 1984 på afhandlingen: Vasoaktivt Intestinalt Polypeptid (VIP): En mulig neurotransmitter i hunlige tractus genitalis.

Ansat som professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet per 01.12. 1991. Overlæge ved Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Hvidovre Hospital per 01.12.1991-2002. Direktør for Juliane Marie Centret, Rigshospitalet 2002 – . Formand for Retslægerådet 2009 -.

234 publikationer samt 20 oversigtsarbejder, hertil kommer bøger, editorials og letters. Mere end 200 foredrag/posters.
Vejleder ved 36 afhandlinger heraf har 28 opnået ph.d. graden og 7 er under udarbejdelse. Medarbejder på 4 disputatser heraf er et igangværende og tre har opnået den medicinske doktorgrad ved Københavns Universitet. Otte skolarstipendiater.

Udgivet lærebog i gynækologisk kirurgi “Operativ Gynækologi”. Jørgen Kjer, Bent Ottesen og Finn Lundvall. Munksgaards Forlag, 1989. Lærebog i obstetrik, “Obstetrik”. J. Falck Larsen, J. Bock, J. Philip, B. Ottesen, J.G. Westergaard, N.J. Secher. Munksgaards Forlag, 1992, 2000. Lærebog i gynækologi, “Gynækologi”. J. Bock, W. Fischer-Rasmussen, J. Falck Larsen, N.J. Secher, J.G. Westergaard, B. Ottesen. Munksgaards Forlag, 1998. Udgivet lærebog i gynækologisk kirurgi “Praktisk operativ gynækologi”. Bent Ottesen, Niels Uldbjerg. Ciba 1992, 2003. Udgivet lærebog i gynækologisk kirurgi “Praktisk operativ gynækologi”. Bent Ottesen, Niels Uldbjerg. Forlaget Kommuneinformation, 1996. Lærebog i gynækologi, “Gynækologi”. Ottesen B, Forman A, Mogensen O. Munksgaards Forlag, 2005 og 2011. Udgivet lærebog i gynækologisk kirurgi “Praktisk operativ gynækologi”. Clevin L, Kjer JJ, Ottesen B, Gads Forlag 2005. ”Ars pariendi” Munksgaard 2011 Jette Led Sørensen, Bent Ottesen, Tom Weber

Uddannelsesansvarlig overlæge ved Gynækologisk-Obstetrisk Afd. KKHH 1991-2002. Arrangør af og underviser på en række kurser herunder A-kurser samt efteruddannelseskurser.

Medlem af bestyrelsen i “Dansk Selskab for Obstetrisk og Gynækologi, D.S.O.G.” 1989 – 1990. “Dansk Endokrinologisk Selskab, D.E.S.” 1986 – 1990. Formand for bestyrelsen i “Foreningen af Yngre Gynækologer og Obstetrikere, FYGO” 1989 – 1990. Medlem af NFOG’s Efteruddannelsesudvalg 1990 – 1991 og medlem af NFOG’s Videnskabelig Nævn 1991 – 94. Medlem af Fakultetsrådet 1993 – og Det Sundhedsvidenskabelige Forskningsudvalg 1993 – 1999. Medlem af Forretningsudvalget, Det Sundhedsfaglige Forskningsudvalg, 1993 – 2002. Medlem af Det Sundhedsfaglige Forskningsråd, Københavns Kommune 1993-96. Medlem af Forskningsudvalget herunder Forretningsudvalget, Hovedstadens Sygehusfællesskab 1996 – 2002. Formand for Det Sundhedsfaglige Råd for Gynækologi og Obstetrik i H:S. Medlem af Forskningsudvalget ved Hvidovre Hospital 1997 – 2002. Medlem af bestyrelsen for Det kliniske Institut for gynækologi-obstetrik, pædiatri og vækst & reproduktion 1996 – 2012. Medlem af Retslægerådet 1996 -, næstformand 2003 -, formand for Retslægerådet 2009 -.
Bestyrelsesmedlem Kong Chr. X’s fond 1999 -. Københavns Medicinske Selskab 1999 – 2002. Universitetsrepræsentant i Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse 2004 -. Formand Dansk Hysterektomidatabase 2004 – 2012. Bestyrelsesmedlem P. Carl Petersen’s fond 2005, næstformand 2011. Suppl. Det Nationale Råd for Specialeplanlægning, SST, 2007 – 2010.

Professor, overlæge, dr. med. ved Juliane Marie Centret, Rigshospitalet, leder af forskningsafdelingen Virus, Hormoner og Kræft; Kræftens Bekæmpelse. Medstifter af MERMAID.

Lægevidenskabelig embedseksamen, Københavns Universitet 1982. Har i mere 15 år arbejdet som forsker med speciale i gynækologisk kræft. Siden 1995 leder af forskningsafdelingen “Virus, Hormoner og Kræft” på Institut for Epidemiologisk Kræftforskning. Doktordisputats Københavns Universitet, 1998 om risikofaktorer for livmoderhalskræft. Professor i 2005 på Juliane Marie Centeret på Rigshospitalet.

Har siddet i ekspertgrupper for WHO og National Institutes of Health (NIH), USA i relation til æggestoks- og livmoderhalskræft. Har siddet i ekspertgrupper for WHO og National Institutes of Health (NIH),USA i relation til æggestoks- og livmoderhals-kræft. Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Cancerforskning, 1995-1999. Medlem af Data and Ethics Monitoring Committee, der følger og bedømmer et engelsk screeningsprojekt af kræft i æggestokkene blandt mere end 100.000 kvinder. Principal investigator for den danske del af et stort internationalt projekt, der afprøver en vaccine mod livmoderhalskræft, og sidder desuden i den internationale styrekomité for dette projekt.

Har publiceret mere end 150 videnskabelige artikler i nationale og internationale medicinske tidsskrifter.

Download CV her

Professor, dr. med. Jan Blaakær.

Lægevidenskabelig embedseksamen Odense Universitet 1982. Gynækologisk speciallægeautorisation 1991. Doktordisputats Københavns Universitets 1998. Disputatsen er udarbejdet under min ansættelse på Rigshospitalet og omhandlede kræft i æggestokkene og er et led i en lang række publikationer om gynækologisk cancer. I alt 84 nationale og internationale publikationer om gynækologiske emner.

Har igennem 5 år siddet i den europæiske, gynækologiske speciallæge-organisation (EBCOG) og været såvel næstformand som formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG). Har siddet i bestyrelsen for Nordisk Forening for Obstetrik og Gynækologi igennem flere år og har deltaget i en lang række arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet og Dansk Medicinsk Selskab.

Download CV her

Professor, overlæge Claus K. Høgdall, Gynækologisk Klinik; Rigshospitalet.

Lægevidenskabelig embedseksamen Odense Universitets Hospital 1982. Gynækologisk speciallægeautorisation 1995.

Disputats Københavns Universitet, 1999 om proteinet Tetranectin, som er en væsentlig faktor for kræftcellers – vækst og spredning. Er lektor, studenterunderviser og forskningsvejleder for yngre læger . Er formand for hen-holdsvis Databasegruppen og Biobanksgruppen inden for Dansk Gynækologisk Cancer.

Har initieret flere store undersøgelser inden for gynækologisk kræft og deltager i disse undersøgelsers styringsgrupper. Forskningsaktiviteten inden for gynækologisk kræft omhandler udvikling af ny biokemiske og molekylærbiologiske analyser samt behandlings principper baseret herpå.

Har publiceret 72 artikler i henholdsvis nationale og internationale lægetidsskrifter.

Download CV her

Professor Thomas Iftner, leder af sektion for Experimental Virologi ved Universitetet i Tübingen, Tuskland

Forsker på MERMAID II

University Tübingen
Institut for Medical Virology
Section for Experimental Virology
Elfriede-Aulhorn-Str. 6
D – 72076 Tübingen

EDUCATION:
1964-78 School Education
1979-1985 University Erlangen-Nürnberg, Study of Biology
1985-1988 University Erlangen-Nürnberg, Ph-Doctorate
1990-1993 University Erlangen-Nürnberg, Post-doctorate/ Habilitation

QUALIFICATIONS:
1985 Diploma
1988 PhD
1990 Assistant Professor
1997 Full Professor

Professor Ian Jacobs MD MRCOG, FRCOG er Vice Dean på Univercity College London og professor ved Institute of Women’s Health.

Forsker på MERMAID I

Fra 2015 Direktør og Universitetsrektor på the University of South Wales , Australien

Tidligere Vice President og Dean of the Faculty of Medical & Human Sciences, Manchester, England, og Vice Dean og professor ved Institute of Women’s Health, University College London.

Han kombinerer den kliniske rolle som kirurg i behandling af gynækologisk cancer sideløbende med at han leder et stort forskningsprogram, som skal udvikle nye strategier for forebyggelse, screening og behandling af disse cancer former. Nøglekomponenterne i disse forskningsprogrammer involvere studier af molekylære aspekter i cancer udvikling, tumor biologi, cancer markører, samt landsdækkende kampagner for ovarie cancer screening både i den generelle og den Høj-risiko befolkningsgruppe (UKCTOCS and UKFOCSS).

Simon A. Gayther, PhD –  Senior Lecturer

Forsker på MERMAID I

Positions:
2010- University of Southern California
2004- Senior Lecturer, Department of Gynaecological
Oncology, University College London, UK
2001- 2004Senior Lecturer, Gynaecological Oncology Unit,
Bart’s & The London, UK
2000- 2001Lecturer, Brunel Institute of Cancer Genetics and Pharmacogenomics, Brunel University, UK
1994- 2000Research Associate, University of Cambridge, UK

Teaching:
2004-Continued supervision of one one full-time PhD and one full-time MD students
Application to be principle supervisor of three full-time an one part-time PhD student
2001- 2004Principle Supervisor to two full-time PhD and two full-time MD students
Undergraduate Lecturer (PBL based)
2000- 2001Undergraduate Lecturer: Designed and ran module in cancer genetics and genomics research
1994- 2000Principle Supervisor of two PhD students: both completed and passed.