Nyhedsbrev 2012

Kære donatorer

Det er en glæde at kunne formidle yderligere information om udviklingen i MERMAID projektet.

At MERMAID II allerede for et år siden blev fuldt finansieret, takket været mange flotte donationer, har betydet, at de involverede i projektet har haft anledning til og mulighed for at begynde planlægningen af et nyt forskningsprojekt, MERMAID III.

I begyndelsen af 2012 foreslog professorerne i MERMAID projektets videnskabelige udvalg, at man som et MERMAID III projekt ville anbefale at fokusere på forskning i æggestokcancer, som man gjorde det i MERMAID I. Hvor forskerne i MERMAID I nåede flotte og brugbare resultater, der blandt andet viste genetiske sammenhænge som årsag til æggestokcancer, vil man i MERMAID III fokusere på at finde en metode/metoder, hvorpå man kan diagnosticere æggestokcancer i et tidligt stadie, således at man hurtigere kan påbegynde en behandling og dermed have større mulighed for at helbrede. Forskerne, der skal stå for forskningen i MERMAID III er alle specialister inden for forskning i æggestokcancer.
At der er tale om et team af anerkendte kapaciteter viser sig blandt andet ved, at forskerne i MERMAID Projektet er blevet inkluderet i et vigtigt internationalt samarbejde med internationale forskere som en del af det store konsortium, OCAC, der består af 12 samarbejdspartnere fra bl.a. USA, Australien, Tyskland og UK.

MERMAID er også med i et andet stort internationalt konsortium, COGS, der samarbejder om forskning indenfor bryst-, æggestok- og prostata-cancer. Her er MERMAID primusmotor i forskningen indenfor æggestokcancer.

I MERMAID glæder vi os til senere på året at informere nærmere om MERMAID III. Fundraisingen til projektet forventes påbegyndt i slutningen af efteråret 2012.

Mens MERMAID III således er under planlægning fortsætter forskningen i MERMAID II projektet.

MERMAID II har – trods den korte tid siden starten af projektet – allerede nået bemærkelsesværdige resultater. Det var et stort gennembrud, da det i 2010 blandt andet lykkedes forskerne at identificere en af HPV virustyperne som værende langt farligere og hyppigere end de øvrige HPV virustyper – en viden der gør det muligt, at man kan blive bedre til at finde – og dermed hjælpe – de kvinder, der er i særlig risiko for at få livmoderhalskræft.

I 2011 fandt forskerne i deres forskning blandt andet fundet ud af, at de sværeste forstadier (CIN3) til livmoderhalskræft hyppigere end tidligere antaget er associeret med HPV16 hos yngre kvinder.
De to HPV typer, HPV16 og HPV18, udgjorde op mod 75% af de sværeste forstadier til livmoderhalskræft hos kvinder yngre end 30 år. Dette kan betyde, at efter implementering af HPV vaccinationen, som gives til unge og som forebygger HPV16 og HPV18 infektion, vil den gennemsnitlige alder ved en CIN3 – diagnose sandsynligvis være stigende, og dette vil potentielt kunne medføre, at screening mod livmoderhalskræft vil kunne starte i en senere alder.

Ved hvert årsskifte bliver forskningen i MERMAID vurderet og evalueret af et uvildigt ekspertudvalg, monitoreringsgruppen.
I evalueringen af forskningen i 2011 i MERMAID II skrev de fire professorer i monitoreringsgruppen i deres konklusion, offentliggjort i januar 2012:

”This second evaluation from the IAC confirms that the overall project has a very robust design and has been extended in a very relevant and productive direction. The studies are very important for the future interpretation of both the outcome of HPV infections but also for the analysis of the effect of HPV vaccination. The progress during the last year is very impressive and the handling of the technologies used by the investigators is very competent. Also the results from the studies do have an impact on clinical practice. The publications (until December 2011: 29 publications) from the study are all of high quality and published in excellent international journals.”

I første halvdel af 2012 har forskerne arbejdet videre med MERMAID II projektet.

Vi ved, at HPV er en meget hyppigt forekommende infektion på livmoderhalsen og en kronisk HPV- infektion anses for at være den nødvendige årsag til livmoderhalskræft og de sværeste forstadier hertil. Dog er HPV- infektionen ikke tilstrækkelig til alene at forårsage livmoderhalskræft/forstadier hertil – der skal også andre faktorer til. I MERMAID II undersøger forskerne blandt andet om bestemte livsstilsfaktorer kan være medvirkende i denne proces. Forskerne har vist, at rygning øger risikoen for de sværeste forstadier til livmoderhalskræft blandt kvinder med en kronisk HPV- infektion. Det har aldrig været vist tidligere. Yderligere tyder det på, at kvinder med kortere skoleuddannelse også har en øget risiko. Disse resultater og den videre forskningen i livsstilsfaktorer er vigtige i den større forståelse af, hvilke mekanismer, foruden HPV- infektionen, der kan påvirke udviklingen af livmoderhalskræft. I MERMAID projektet vil vi takke alle, der har været med til at gøre den vigtige forskning mulig. I MERMAID projektet vil vi takke alle, der har været med til at gøre den vigtige forskning mulig.

Med venlig hilsen
Birgitte Blix Treschow,
Projektkoordinator