Nyhedsbrev December 2012

– I foråret 2012 vedtog MERMAIDs styregruppe, at igangsætte MERMAID projektets 3. forskningsprojekt – MERMAID III. Dette kunne gøres, fordi MERMAID II, takket være mange generøse donationer til forskningen i livmoderhalskræft, havde opnået fuld finansiering. På anbefaling fra MERMAIDS videnskabelige udvalg blev det besluttet, at forskningen i MERMAID III skal fokusere på æggestokkræft som i MERMAID I, men denne gang med tidlig diagnosticering som det centrale i forskningen!

I MERMAID I nåede forskerne flotte og brugbare resultater, der blandt andet viste genetiske sammenhænge som årsag til æggestokcancer. IMERMAID III vil forskningen have fokus på at finde en metode/metoder, hvorpå man kan diagnosticere æggestokcancer i et tidligt stadie, således at man hurtigere kan påbegynde en behandling og dermed have større mulighed for at helbrede. Fire forskere vil stå for hvert deres forskningsprojekt, der fra forskellige vinkler vil forsøge at finde frem til brugbare metoder for tidlig diagnosticering!
Fundraisingen til projektet forventes påbegyndt i begyndelsen af 2013.

 

– Forskerne, der skal stå for forskningen i MERMAID III, er alle specialister inden for forskning i æggestokcancer.
At der er tale om et team af anerkendte kapaciteter viser sig blandt andet ved, at forskerne i MERMAID projektet er blevet inkluderet i et vigtigt internationalt samarbejde med internationale forskere som en del af det store konsortium, OCAC, der består af mere end 15 samarbejdspartnere fra bl.a. USA, Australien, Tyskland og UK.
Samme forskere er også med i et andet stort internationalt konsortium, COGS, der samarbejder om forskning indenfor bryst-, æggestok- og prostatacancer.

 

– Mens MERMAID III således er under planlægning, fortsætter forskningen i MERMAID II projektet, der allerede – trods den korte tid siden forskningen blev påbegyndt i 2009 – har opnået bemærkelsesværdige resultater.

Infektion med human papillomavirus (HPV) er en nødvendig faktor for udvikling af livmoderhalskræft. Men kun en lille del af de kvinder, der har en HPV infektion, udvikler livmoderhalskræft. Viden om hvilke andre faktorer end HPV, der øger risikoen for udvikling af livmoderkræft, er sparsom. Hvor forskerne i MERMAID de tidligere år blandt andet har lykkes med at identificere de farligste og hyppigste HPV virustyper, som forårsager livmoderhalskræft, har de i 2012 sat fokus på, om også bestemte livsstilsfaktorer kan være årsag til, at kvinder får livmoderhalskræft.
I MERMAID II er det blevet vist, at blandt kvinder med en kronisk infektion med HPV, har rygere sammenlignet med ikke rygere, en øget risiko for at udvikle svære celleforandringer på livmoderhalsen.
Forskerne har også fundet, at et højt antal fødsler øger risikoen for de svære celleforandringer på livmoderhalsen blandt kvinder med kronisk HPV infektion, også når der er taget højde for effekten af rygning. Yderligere har forskerne vist, at p-pille brug samt varigheden af p-pillebrug ikke – som det ellers har været foreslået – øger den efterfølgende risiko for svære celleforandringer blandt kvinder, der har en HPV infektion.
Viden om hvilke livsstilsfaktorer, der i tillæg til HPV påvirker udviklingen af svære celleforandringer på livmoderhalsen, er essentiel, da den giver en øget forståelse af, hvilke kvinder, der har en øget risiko for at udvikle livmoderhalskræft. Det er vigtig viden for at få et mere nuanceret forståelse af sygdommen.

 

– Ved hvert årsskifte bliver forskningen i MERMAID vurderet og evalueret af et uvildigt ekspertudvalg, monitoreringsgruppen. Evalueringen for forskningen i MERMAID II vil være klar i begyndelsen af 2013 og vil straks blive sendt til alle donatorer.

I MERMAID projektet vil vi takke alle, der har været med til at gøre den vigtige forskning mulig og ønske en glædelig jul og et godt nytår!

Med venlig hilsen
Birgitte Blix Treschow,
Projektkoordinator