Nyhedsbrev December 2013

Det har været endnu et spændende år i MERMAID Projektet, hvor forskningen i MERMAID II gav nye interessante resultater og fundraisingen iMERMAID III blev sat i gang!

MERMAID II – forskning i livmoderhalskræft

I løbet af foråret 2013 færdiggjorde forskerne i MERMAID II en undersøgelse med fokus på ulighed i overlevelse efter kræft i livmoderhalsen blandt danske kvinder. Resultaterne er publiceret i det ansete amerikanske tidsskrift Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention.Forskerne fandt:
– at overlevelsen efter livmoderhalskræft var dårligere blandt patienter med kort uddannelse, lavere indkomst og kvinder uden partner. Disse forskelle kunne primært forklares af forskelle i cancerstadie ved diagnosen.
– at der var en stærk sammenhæng mellem uddannelseslængde og cancerstadie ved diagnose, således at kvinder med kort uddannelse blev diagnosticeret med mere avanceret cancer end kvinder med længere uddannelse.
– at kvinder uden samlevende partnere ligeledes blev diagnosticeret i et senere cancerstadie.

I efteråret 2013 kunne forskerne i MERMAID II offentliggøre resultaterne fra en undersøgelse af, hvordan HPV-testning kan bruges i screeningsprogrammer mod livmoderhalskræft. Undersøgelsen viste:
– at hvis en kvinde testes negativ for HPV, så har hun meget lav risiko for at få livmoderhalskræft i de næste 10 år. Dermed giver en negativ HPV-test større sikkerhed for, at en kvinde ikke vil udvikle livmoderhalskræft, end en normal celleprøve fra livmoderhalsen. Forskerne mener derfor, at screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft kan gøres mere effektivt og sikkert ved at indføre HPV-testning i programmet. Samme undersøgelse viste:
– at de såkaldte lav-risiko HPV-typer ikke øger risikoen for svære celleforandringer eller livmoderhalskræft over en 10-årig periode. Disse HPV-typer skal man derfor ikke teste for under livmoderhalskræftscreeningen, da det kan føre til for mange henvisninger til gynækologisk speciallæge og unødvendige bekymringer hos kvinderne.

I en anden nyligt publiceret undersøgelse har forskerne i MERMAID II set på forekomsten af HPV blandt ca. 40.000 danske kvinder i perioden før indførelsen af HPV-vaccination. Denne undersøgelse danner et godt udgangspunkt for at kunne vurdere vaccinens effekt på forekomsten af HPV i Danmark. Undersøgelsen er publiceret i det velansete amerikanske tidsskrift ”Cancer Causes and Control.

MERMAID III – forskning i æggestokcancer:

I løbet af foråret igangsattes fundraisingen til MERMAD Projektets seneste forskningsprojekt: MERMAID III, Udfordringen i æggestokkræft: Screening, tidlig diagnose og identifikation af kvinder med høj risiko

Det var med stor glæde og taknemmelighed, at MERMAID Projektet i juni modtog en tilkendegivelse om, at Candys Foundation vil støtteMERMAID III med en donation på 5 mio. kr. Vi er også meget taknemmelige for de donationer, vi har modtaget fra fonde, der tidligere har støttet MERMAID Projektet, således at der er i alt er indkommet 5.5 mio.kr til MERMAID III, der har et budget på 40 millioner kroner.

I forskningen har forskerne fokus på at finde en metode/metoder, der kan diagnosticere æggestokcancer i et tidligt stadie.

Kræft i æggestokkene er den form for underlivskræft, der udgør den hyppigste dødsårsag blandt kvinder i Europa og USA. Kun ca. 40 % der får sygdommen, overlever. Man kender ikke årsagen til kræft i æggestokkene og sygdommen giver oftest først symptomer i et fremskredent stadium, hvilket er forklaringen på den høje dødelighed.
Et afgørende gennembrud for at forbedre overlevelsen vil være tidlig opsporing og diagnostik. Kan alle kvinder identificeres i det tidligste stadium vil man i den helt optimale situation alene i Danmark kunne redde mere end 200 kvinders liv årligt og i et internationalt perspektiv mange flere.

Tre forskere, alle specialister inden for forskning i æggestokcancer, står for hvert deres forskningsprojekt, der fra forskellige vinkler vil forsøge at finde frem til brugbare metoder for tidlig diagnosticering. De involverede forskerteams har alle omfattende erfaring med forskning på højeste internationale niveau inden for deres respektive interesseområder.
I forskningen i MERMAID III Projektet er der tæt samarbejde med forskere fra blandt andet Johns Hopkins Medical Institutes, Baltimore, USA og Karolinska Institute, Sverige.
Danmark udgør, med sin personnummer historik, et unik udgangspunkt for disse studier. Kombinationen af et team af forskere i verdensklasse, eksisterende biobanker og databaser samt nye teknologiske fremskridt gør MERMAID III til et mere avanceret projekt end da MERMAID I tog sin begyndelse. Men forskerne bygger i den nye forskning videre på de flotte resultater og erfaringer fra den tidligere forskning i æggestokcancer i MERMAID I. (Læs om MERMAID Iwww.mermaidprojektet.dk).

Med venlig hilsen
Birgitte Blix Treschow,
Projektkoordinator