Nyhedsbrev December 2015

Kære donatorer og venner af MERMAID,

2015 har været et aktivt år i MERMAID Projektet, hvor det glædelige skete, at forskningen i MERMAID III kunne igangsættes, takket være mange flotte donationer, der er er skænket til projektet fra fonde, virksomheder og private velgørere.

MERMAID III er MERMAID projektets til dato største forskningsprojekt med et budget på 40 mio. kroner, hvoraf 31 mio. kroner nu er kommet ind i donationer og tilsagn.

Vi er i projektet dybt taknemmelige over for alle, der har støttet den livsvigtige forskning.

Derfor ønskede vi i årets løb at yderligere informere vores donatorer dels ved en frokost på Vestsjælland hos en af projektets stiftere Peter Vagn-Jensen, Selchausdal, og dels ved en middag i Århus, sponsoreret af Claus Hommelhoff, Formuepleje, som er medlem af MERMAIDs Advisory Committee.

Vi benyttede samtidig lejligheden til at invitere en række andre gæster, som vi gerne ville introducere til forskningen i MERMAID Projektet.

Ved de to arrangementer præsenterede den videnskabelige forskningsleder, professor Bent Ottesen, forskningen i MERMAID III, og professor Susanne Krüger Kjær fremlagde forskningsresultater i MERMAID II projektet, som blev afsluttet i 2014, og som hun har været forskningsleder på. Læs mere på www.mermaidprojektet.dk/projekterne

Derudover holdt grevinde Alexandra, som er æresmedlem af MERMAID, en bevægende tale, hvor hun, efter at have talt med kvinder, der er ramt af æggestokcancer, beskrev, hvor hårdt det rammer i en familie, hvor mor bliver syg. Denne tale kan ses på MERMAIDs hjemmeside www.mermaidprojektet.dk.

På Sjælland havde også to af MERMAIDs GOODWILL ambassadører, Bente Schmeichel og sangeren, Lis Sørensen mulighed for at deltage, sidstnævnte med en optræden.

Vi takker gæsterne fra begge arrangementer for engageret nærvær og for de donationer, de efterfølgende skænkede til forskningen i MERMAID III.

Forskningen

Sideløbende med arbejdet på at samle penge til forskningen gik forskerne midt på året i gang med forskningen i ”MERMAID III – Udfordringen i æggestokkræft: Screening, tidlig diagnose og identifikation af kvinder med høj risiko”. Målet med forskningen er at finde en metode/metoder at diagnosticere æggestokcancer i et tidligt stadie, fordi sygdommen ofte først viser sig i et sent stadie. Kun 40 %, der får sygdommen, overlever. 90 % i de tidlige stadier, men kun 5-10 % i et fremskredent stadie. Ved at kunne identificere alle kvinder allerede i det tidligste stadium vil overlevelsen være helt oppe på 90 %.

Forskningen er opdelt i 3 delprojekter, ledet af tre professorer, der fra forskellige vinkler forsøger at finde metoder til tidlig diagnosticering.

Forskerne har som den første del af forskningen påbegyndt indsamling og analyser af celleprøver fra både raske og kvinder, der har æggestokcancer. Dette arbejde er forudsætningen for at kunne nå de ønskede forskningsresultater i de 3 forskningsprojekter:

Early Detection er titlen på det første del-projekt, som er ledet af professor Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet og Kræftens Bekæmpelse. Hun skal med sin forskergruppe etablere en biobank med 200.000 celleprøver taget fra livmoderhalsen. Endvidere benyttes en eksisterende biobank med celleprøver fra 50.000 danske kvinder.

I disse celleprøver, der er taget fra livmoderhalsen ved hjælp af en væskebaseret teknik vil der også være celler fra æggestokkene. Ved at se på arvematerialet i de celler, der kommer fra æggestokkene, er det håbet, at man får mulighed for at identificere og karakteriserer kræftsyge celler / eller deres forstadier i æggestokkene.

Et positiv resultat fra dette projekt vil give mulighed for at screene for kræft i æggestokkene eller opdage sygdommen i et tidligt stadium, hvor overlevelsen er meget bedre.

Det næste del-projekt, Biomarkers and/or prognostic markers, ledes af professor Claus Høgdall, Rigshospitalet.

I dette projekt tager forskerne udgangspunkt i kvinder, der allerede behandles for kræft i æggestokkene. Ved med fintfølende målemetoder at undersøge kræftsyge kvinders væv og blod kan man i det identificere markører, der er frigjort fra kræftsvulsten og som karakteristiske for sygdommen.

En god markør vil øge chancen for at kunne påvise kræftsygdommen i en tidlig fase.

Professor fra Skejby Hospital, Jan Blaakær leder det tredje projekt med titlen The infection theory.

Her vil man ved anvendelse af fintfølende molekylærbiologiske analysemetoder, afklare om æggestokcancer kan skyldes en bakterie eller en virus, som det er tilfældet med livmoderhalskræft, som i dag kan forebygges med vaccine.

Forskningen forventes at have en varighed på 8 år.

Nyt medlem

Vi har også i årets løb kunne byde Jørgen Horwitz velkommen som ny medlem af MERMAIDs Advisory Committe. Jørgen er et engageret medlem, som med sin brede erfaring fra såvel, fonde, advokatbranchen, dansk industri og senest som direktør for Finansrådet støtter MERMAID.

I MERMAID Projektet ser vi frem til et aktivt år i 2016, både hvad angår forskning og fundraising – og med stort tak for jeres støtte og interesse i det forgangne år vil vi ønske jer og jeres familier en

GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR

Med venlig hilsen

Birgitte Blix Treschow
adm. projektkoordinator,

MERMAID Projektet