Nyhedsbrev Juni 2013

Det har været et spændende forår i MERMAID Projektet. Imens forskningen i livmoderhalskræft i MERMAID II fortsatte, blev MERMAID projektets tredje forskningsprojekt MERMAID III i foråret 2013 sat i gang ved at forskningen blev defineret og fundraisingen påbegyndt.

På anbefaling fra MERMAIDs videnskabelige udvalg blev det besluttet, at forskningen i MERMAID III skulle fokusere på æggestokkræft som iMERMAID I.

I MERMAID I nåede forskerne flotte og brugbare resultater, der blandt andet viste genetiske sammenhænge som årsag til æggestokcancer.

I MERMAID III vil man sætte fokus på at finde en metode/metoder, der kan diagnosticere æggestokcancer i et tidligt stadie. Forskningsprojektet har titlen:

MERMAID III, Udfordringen i æggestokkræft: Screening, tidlig diagnose og identifikation af kvinder med høj risiko

Kræft i æggestokkene er den form for underlivskræft, der udgør den hyppigste dødsårsag blandt kvinder i Europa og USA. I 2011 døde 140.000 kvinder af denne alvorlige sygdom. Kun ca. 40 % der får sygdommen, overlever. Man kender ikke årsagen til kræft i æggestokkene. Sygdommen giver oftest først symptomer i et fremskredent stadium, hvilket er forklaringen på den høje dødelighed.

Et afgørende gennembrud for at forbedre overlevelsen vil være tidlig opsporing og diagnostik. Kan vi identificere alle kvinder allerede i det tidligste stadium vil overlevelsen være helt oppe på 90 %. Med andre ord: Vi vil i den helt optimale situation alene i Danmark kunne redde mere end 200 kvinders liv årligt og i et internationalt perspektiv mange flere.

Tre forskere, alle specialister inden for forskning i æggestokcancer, vil stå for hvert deres forskningsprojekt, der fra forskellige vinkler vil forsøge at finde frem til brugbare metoder for tidlig diagnosticering. De vil fokusere på at finde årsagen til sygdommen, tidlig diagnostik, screening og identifikation af kvinder med høj risiko. Alle indsatser har til formål i bedste fald at forebygge udviklingen af æggestokkræft eller stille diagnosen så tidligt i forløbet, at kvinden overlever. De involverede forskerteams har alle omfattende erfaring med forskning på højeste internationale niveau inden for deres respektive interesseområder.

At der er tale om et team af anerkendte kapaciteter viser sig blandt andet ved, at forskerne i MERMAID projektet er blevet inkluderet i et vigtigt internationalt samarbejde med internationale forskere som en del af det store konsortium, OCAC, der består af mere end 15 samarbejdspartnere fra bl.a. USA, Australien, Tyskland og UK.

Samme forskere er også med i et andet stort internationalt konsortium, COGS, der samarbejder om forskning indenfor bryst-, æggestok- og prostatacancer.

I forskningen i MERMAID III Projektet er der tæt samarbejde med forskere fra blandt andet Johns Hopkins Medical Institutes, Baltimore, USA og Karolinska Istitute, Sverige.

Danmark udgør, med sin personnummer historik, et unik udgangspunkt for disse studier. Kombinationen af et team af forskere i verdensklasse, eksisterende biobanker og databaser samt nye teknologiske fremskridt gør MERMAID III til et mere avanceret projekt end da MERMAID I tog sin begyndelse. Men forskerne bygger i den nye forskning videre på de flotte resultater og erfaringer fra MERMAID I.

I løbet af foråret blev man i MERMAID klar til at igangsætte fundraisingen til MERMAD III, der har et budget på 40 millioner kroner.

Det var med stor glæde og taknemmelighed, at MERMAID Projektet i juni modtog en tilkendegivelse om, at Candys Foundation vil støtteMERMAID III med en donation på 5 millioner kroner.

Vi er også meget taknemmelige for de donationer, vi har modtaget fra fonde, der tidligere har støttet MERMAID Projektet.

Mens MERMAID III således er kommet positivt i gang, fortsætter forskningen i MERMAID II projektet, der allerede – trods den korte tid siden forskningen rigtig kom i gang i 2009 – har opnået bemærkelsesværdige resultater.

Forskerne i MERMAID II har tidligere år blandt andet lykkes med at identificere de farligste og hyppigste HPV virustyper, som forårsager livmoderhalskræft. Kendskabet til disse virustyper kan bruges til at forbedre den nuværende screening mod livmoderhalskræft og tillige forbedre vaccinen, der i dag kan forebygge 70 % af alle tilfælde af livmoderhalskræft.

Infektion med human papillomavirus (HPV) er en nødvendig faktor for udvikling af livmoderhalskræft. Men kun en lille del af de kvinder, der har en HPV infektion, udvikler livmoderhalskræft. Det er sparsomt, hvad man ved om, hvilke andre faktorer end HPV, der øger risikoen for udvikling af livmoderkræft.

Viden om hvilke livsstilsfaktorer, der i tillæg til HPV påvirker udviklingen af svære celleforandringer på livmoderhalsen, er essentiel, da den giver en bedre forståelse af, hvilke kvinder, der har en øget risiko for at udvikle livmoderhalskræft. Det er vigtig viden for at få et mere nuanceret forståelse af sygdommen.

Derfor har forskerne i MERMAID II sat fokus på, om også bestemte livsstilsfaktorer udover eller sammen med HPV kan være årsag til, at kvinder får livmoderhalskræft.

Det er blevet vist, at blandt kvinder med en kronisk infektion med HPV, har rygere sammenlignet med ikke rygere, en øget risiko for at udvikle svære celleforandringer på livmoderhalsen.

Forskerne har også fundet, at et højt antal fødsler øger risikoen for de svære celleforandringer på livmoderhalsen blandt kvinder med kronisk HPV infektion.

Yderligere har forskerne vist, at p-pille brug samt varigheden af p-pillebrug ikke øger den efterfølgende risiko for svære celleforandringer blandt kvinder, der har en HPV infektion.

Det er en kendsgerning, at jo tidligere en kræftsygdom opdages, jo bedre er overlevelsen. Man ved også, at for visse kræfttyper er der en social ulighed i overlevelsen.

I løbet af foråret 2013 har forskerne i MERMAID II arbejdet på og netop færdiggjort en undersøgelse med fokus på ulighed i overlevelse efter kræft i livmoderhalsen blandt danske kvinder.

Resultaterne er publiceret i det ansete amerikanske tidsskrift Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention. Hovedformålet var at undersøge om socioøkonomiske forskelle i cancerstadie på diagnosetidspunkt, anden sygelighed eller behandlingsfaktorer kan forklare ulighed i overlevelse.

Forskerne fandt, at overlevelsen efter livmoderhalskræft var dårligere blandt patienter med kort uddannelse, lavere indkomst og kvinder uden partner. Disse forskelle kunne primært forklares af forskelle i cancerstadie ved diagnosen.

De fandt for livmoderhalskræft en stærk sammenhæng mellem uddannelseslængde og cancerstadie ved diagnose, således at kvinder med kort uddannelse blev diagnosticeret med mere avanceret cancer end kvinder med længere uddannelse.

Kvinder uden samlevende partner blev ligeledes diagnosticeret i et senere cancerstadie. Forskelle i deltagelse i screening mod livmoder halskræft forklarede kun delvist disse forskelle i cancer stadie.

Forskerne fandt ingen forskelle i hvem der modtog behandling ved operation blandt patienter med ikke-avanceret livmoderhalskræft.

I MERMAID glæder vi os over den gode udvikling i MERMAID II projektet, og er også optaget af, at lancere MERMAID III og forfølge den frygtelige sygdom, som æggestokcancer er.

Vi takker alle, der har været med til at gøre den vigtige forskning mulig og ønsker en god sommer!

Med venlig hilsen
Birgitte Blix Treschow,
Projektkoordinator