Nyhedsbrev Juni 2014

Kære donator

Det har atter været et aktivt og spændende år i MERMAID Projektet, både hvad angår forskningen i livmoderhalskræft i MERMAID II, og fundraisingen til forskningen i æggestokkræft i MERMAID III.
Med denne opdatering af, hvad der er sket i Projektet i den første halvdel af 2014, vil vi i MERMAID varmt takke jer, der med generøse donationer gør denne livsvigtige forskning mulig og ønske en god sommer.

MERMAID II – forskning i livmoderhalskræft
Det var med glæde, at forskerne i MERMAID II i begyndelsen af 2014 kunne offentliggøre banebrydende resultater fra en undersøgelse af effekten af HPV vaccination og den efterfølgende risiko for forstadier til livmoderhalskræft i Danmark. Undersøgelsen er en af de allerførste i verden der benytter landsdækkende individuelle oplysninger til at sammenligne forekomsten af celleforandringer hos HPV vaccinerede og ikke-vaccinerede unge kvinder. Resultaterne er publiceret i det ansete amerikanske tidsskrift Journal of the National Cancer Institute.
Undersøgelsen viser en tidlig og betydelig effekt af HPV vaccination, ikke blot på lette forstadier men også på de sværeste, som ellers ville kræve kirurgisk behandling for at forhindre dem i at udvikle sig til livmoderhalskræft Forskerne fandt:
– at risikoen for celleforandringer var signifikant lavere blandt de vaccinerede kvinder med risikoreduktion på op til 60 % i forhold til de ikke-vaccinerede kvinder.
– at risikoen for de sværeste typer af forstadier (CIN3) ligeledes var signifikant lavere blandt de vaccinerede kvinder med risikoreduktion på op til 80 % i forhold til de ikke-vaccinerede kvinder

I en anden nyligt publiceret undersøgelse har samme forskere i MERMAID II undersøgt udviklingen af nye tilfælde af forstadier til livmoderhalskræft blandt alle danske kvinder før og efter indførelsen af det danske HPV vaccinationsprogram. Undersøgelsen, som er publiceret i det velansete amerikanske tidsskrift Cancer Causes and Control, bekræfter, at vaccinationsprogrammet allerede nu har en effekt. Den viser:
– at antallet af nye tilfælde af forstadier steg markant i alle aldersgrupper før indførelsen af HPV vaccinationsprogrammet.
– at antallet af nye tilfælde faldt markant blandt kvinder yngre end 21 år efter indførelsen af programmet, mens der ikke sås et signifikant fald blandt kvinder ældre end det.
– Altså sås det signifikante fald kun i aldersgrupper dækket af HPV vaccinationsprogrammet.

MERMAID III – forskning i æggestokkræft:
I løbet af foråret 2014 har de involverede i MERMAID projektet – forskere og medlemmer af styregruppen og advisory committee – arbejdet fokuseret på at rejse penge til MERMAD Projektets seneste forskningsprojekt: MERMAID III, Udfordringen i æggestokkræft: Screening, tidlig diagnose og identifikation af kvinder med høj risiko!

Med et budget på 40 mio. kroner er MERMAID III det største og mest omfattende forskningsprojekt i MERMAID-regi. Det var med stor glæde og taknemmelighed, at MERMAID Projektet modtog en tilkendegivelse om, at Candys Foundation vil støtte MERMAID III med en donation på 5 mio. kr. Vi er også meget taknemmelige for de øvrige donationer, vi har modtaget, blandt andet fra fonde, der tidligere har støttet MERMAID Projektet. Mange ansøgninger er sendt ud, og i MERMAID håber vi på velvilje og positiv respons. Forskerne mangler yderligere ca. syv mio. kroner, før de kan påbegynde den livsvigtige forskning.
I forskningen har forskerne fokus på at finde en metode/metoder, der kan diagnosticere æggestokkræft i et tidligt stadie.

Kræft i æggestokkene er den form for underlivskræft, der udgør den hyppigste dødsårsag blandt kvinder i Europa og USA. Kun ca. 40 % der får sygdommen, overlever. Man kender ikke årsagen til kræft i æggestokkene og sygdommen giver oftest først symptomer i et fremskredent stadium, hvilket er forklaringen på den høje dødelighed. Et afgørende gennembrud for at forbedre overlevelsen vil være tidlig opsporing og diagnostik. Kan alle kvinder identificeres i det tidligste stadium vil man i den helt optimale situation alene i Danmark kunne redde mere end 200 kvinders liv årligt og i et internationalt perspektiv mange flere.

Tre forskere, alle specialister inden for forskning i æggestokcancer, står for hvert deres forskningsprojekt, der fra forskellige vinkler vil forsøge at finde frem til brugbare metoder for tidlig diagnosticering. De involverede forskerteams har alle omfattende erfaring med forskning på højeste internationale niveau inden for deres respektive interesseområder. I forskningen i MERMAID III Projektet er der tæt samarbejde med forskere fra blandt andet Johns Hopkins Medical Institutes, Baltimore, USA og Karolinska Institute, Sverige. Danmark udgør, med sin personnummer historik, et unik udgangspunkt for disse studier. Kombinationen af et team af forskere i verdensklasse, eksisterende biobanker og databaser samt nye teknologiske fremskridt gør MERMAID III til et mere avanceret projekt end da MERMAID I tog sin begyndelse. Men forskerne bygger i den nye forskning videre på de flotte resultater og erfaringer fra den tidligere forskning i æggestokkræft i MERMAID I. (Læs om MERMAID I på www.mermaidprojektet.dk).

Med venlig hilsen
MERMAID Projektets vegne

Birgitte Blix Treschow,
Projektkoordinator