Nyhedsbrev Juni 2015

Kære donatorer og venner af MERMAID

Det har været et aktivt forår i MERMAID Projektet, hvor fokus har været at rejse penge til forskningen i MERMAID III.

Og det er en glæde at kunne fortælle, at vi i projektet har modtaget mange og generøse donationer, der gør, at forskerne nu kan påbegynde den vigtige forskning med det mål at finde en metode til at diagnosticere æggestokcancer i et tidligt stadie. Forskningen forventes at have en varighed på 8 år.

MERMAID III er MERMAID projektets til dato største forskningsprojekt med et budget på 40 mio. kroner, hvoraf 29.5 mio. kroner nu er kommet ind i donationer og tilsagn. Vi er i projektet dybt taknemmelige for alle donationer.

Det var glædeligt at se så mange af vores donatorer og venner af MERMAID til den informations- og fundraisings frokost vi i projektet afholdt den 25. april på Selchausdal Gods hos en af projektets stiftere Peter Vagn-Jensen.
Her præsenterede den videnskabelige forskningsleder, professor Bent Ottesen, forskningen i MERMAID III, og professor Susanne Krüger Kjær præsenterede forskningsresultater fra MERMAID II, som hun har været forskningsleder på.
Ved frokosten holdt også æresmedlem i MERMAID, grevinde Alexandra, en bevægende tale, hvor hun, efter at have talt med kvinder, der er ramt af æggestokcancer, beskrev, hvor hårdt det rammer i en familie, hvor mor bliver syg.
Frokosten blev afsluttet med en velklingende koncert af Goodwill ambassadør Lis Sørensen, der optrådte sammen med barbershop gruppen Shoplifters.

Forskningen i MERMAID II blev afsluttet i slutningen af 2014 efter 7 års forskning i livmoderhalskræft. Forskerne i projektet har beskrevet deres forskning og dens resultater i en rapport: ”Final Scientific Progress Report”.
Den blev i som i begyndelsen af 2015 evalueret af den uafhængige videnskabelige monitoreringsgruppe The Independent Audit Committee (IAC), som er et uafhængigt udvalg, bestående af højt anekendte forskere inden for området. I deres opsummering og konklusion af forskningen i MERMAID II, skriver medlemmerne i IAC blandt andet:

The IAC can conclude that the Mermaid II program has provided important new knowledge on the natural history of HPV infection and cervical neoplasia. The investigations have resulted in an impressive number of publications, which all are published in high-ranking international journals. The results are of clinical importance and are useful for both patient treatment strategy and as a base in the ongoing development of preventive strategies. Together the cohorts and the collection of specimens make up a unique platform for future studies. Mermaid II has contributed significantly to the international knowledge on the natural history of human papillomavirus infection and cervical neoplasia.”.

Dele af resultaterne fra forskningen i MERMAID II er allerede blevet implementeret i screeningen af kvinder, der har fået konstateret lette celleforandringer eller har fået foretaget keglesnit. Deres celler bliver specifikt HPV testet for, om der er DNA fra virus (HPV), der kan udvikle sig til livmoderhalskræft. I dag får kvinder typisk taget en celleprøve ved en screening hvert 3. år. Med den nye HPV screening, som forskerne i MERMAID II har fundet frem til, vil sådan en test kunne foretages mere sjældent, men samtidig være mere sikker. På sigt er det denne metode, der skal udgøre screeningsprogrammet.

Forskerne har opnået bemærkelsesværdige resultater i løbet af de 7 år forskningen har pågået. Og mange artikler med forskningsresultater er blev publiceret i internationale videnskabelige tidskrifter. Det var et stort gennembrud, da det i 2010 blandt andet lykkedes forskerne at identificere en af HPV virustyperne som værende langt farligere og hyppigere end de øvrige HPV virustyper, en viden der gør det muligt, at man kan blive bedre til at finde – og dermed hjælpe, de kvinder, der er i særlig risiko for at få livmoderhalskræft.
Disse resultater blev offentliggjort i det ansete internationale videnskabelige tidsskrift Journal of The National Cancer Institute, USA.

Det var også et gennembrud, da samme tidsskift i begyndelsen af 2014 kunne offentliggøre banebrydende resultater fra en undersøgelse, foretaget af MERMAID II’s forskere, som havde undersøgt effekten af HPV vaccination på den efterfølgende risiko for forstadier til livmoderhalskræft i Danmark. Undersøgelsen viser en tidlig og betydelig effekt af HPV vaccination, ikke blot på lette forstadier men også på de sværeste, som ellers ville kræve kirurgisk behandling for at forhindre dem i at udvikle sig til livmoderhalskræft.

De mange forskningsresultater, som forskerne i MERMAID II har opnået, vil blive brugt i fremtidig international forskning.

MERMAID II havde et budget på 26.3 mio. kr.
I MERMAID Projektet er vi meget taknemmelige for de mange donationer, som har gjort denne livsvigtige forskning mulig.

På vegne af MERMAID Projektet vil jeg ønske en god sommer

Birgitte Blix Treschow
adm. projektkoordinator

Brev om evaluering og evalueringsrapport for MERMAID II

Brev om evaluering og evalueringsrapport for MERMAID II