Nyhedsbrev November 2011

I MERMAID kan vi med glæde konstatere, at 2011 har været et fint år – både hvad angår forskningen og fundraising.

MERMAID II har – trods kun få års forskning i livmoderhalskræft – allerede nået bemærkelsesværdige resultater. Det var et stort gennembrud, da det sidste år blandt andet lykkedes forskerne at identificere en af HPV virustyperne som værende langt farligere og hyppigere end de øvrige HPV virustyper – en viden der gør det muligt, at man kan blive bedre til at finde – og dermed hjælpe – de kvinder, der er i særlig risiko for at få livmoderhalskræft.

I 2011 har forskerne i deres forskning blandt andet fundet ud af, at de sværeste forstadier (CIN3) til livmoderhalskræft hyppigere end tidligere antaget er associeret med HPV16 hos yngre kvinder. De to HPV typer, HPV16 og HPV18, udgjorde op mod 75% af de sværeste forstadier til livmoderhalskræft hos kvinder yngre end 30 år. Dette kan betyde, at efter implementering af HPV vaccinationen*, som gives til unge og som forebygger HPV16 og HPV18 infektion, vil den gennemsnitlige alder ved en CIN3 – diagnose sandsynligvis være stigende. Dette vil potentielt kunne medføre, at screening mod livmoderhalskræft vil kunne starte i en senere alder. *(HPV vaccinationen mod livmoderhalskræft gives på nuværende tidspunkt til piger på 12 år, men er planlagt til i fremtiden at gives til kvinder op til 26 år.)

I løbet af foråret modtog MERMAID midler/tilsagn således, at projektet MERMAID II, der har et budget på 26.3 mio. kroner, nu er fuldt finansieret.

I slutningen af året vil forskerne – som tidligere år – beskrive den hidtidige forskning i en videnskabelig rapport. Denne rapport vil blive bedømt af MERMAIDs uvildige monitoreringsgruppe i en evaluering, som vil blive eftersendt i begyndelsen af 2012.

MERMAID III er under planlægning. MERMAIDs videnskabelige udvalg, der skal vurdere, hvilken forskning, der kan finde sted i MERMAIDstredje projekt, har i 2011 holdt møder og løbende orienteret MERMAIDs styregruppe. Det forventes at blive besluttet og offentliggjort i 2012, hvilken forskning, der skal fokuseres på i MERMAID III. Efterfølgende vil fundraising aktiviteterne begynde.

MERMAID I, forskningen i æggestokcancer, blev afsluttet i december 2010 med en meget tilfredsstillinde evaluering fra den uvildige monitoreringsgruppe (IAC), der blandt andet i 2011 skrev om forskningen:

“The IAC can conclude, without hesitation, that this has been one of the most important and productive scientific initiatives within the field of gynecological cancer research. The MERMAID I has not only produced new knowledge for the benefit of women baring the risk of or with ovarian cancer, but also sets the scene for the future scientific activity within this area.”

Forskerne i MERMAID Projektet blev for nogle år siden inkluderet i et vigtigt internationalt samarbejde med internationale forskere, daMERMAID Projektet blev en del af det store konsortium, OCAC, der består af 12 samarbejdspartnere fra bl.a. USA, Australien, Tyskland og UK. Senest er MERMAID kommet med i et andet stort internationalt konsortium, COGS, der samarbejder om forskning indenfor bryst-, æggestok- og prostata-cancer. Her er MERMAID primusmotor i forskningen indenfor æggestokcancer.