Nyhedsbrev påske 2017

Kære Donator

Det er en glæde hermed at kunne videreformidle den første evaluering af forskningen i MERMAID III.

Evalueringsrapporten er udarbejdet af en videnskabelig monitoreringsgruppe ”The Independent Audit Committee” (IAC), et uafhængigt udvalg, bestående af højt anerkendte forskere inden for det gynækologiske område. (Læs om monitoringsgruppen: http://www.mermaidprojektet.dk/om-mermaid-projektet/hvem-staar-bag/)

Evalueringen vurderer den forskning, der er foregået i MERMAID III, fra forskningen blev påbegyndt medio 2015 og til udgangen af 2016.

Læs evalueringen her