Nyhedsbrev Sommer 2011

I MERMAID kan vi se tilbage og med glæde konstatere, at meget godt er sket i projektet siden sidste sommer – både hvad angår forskningen og fundraising.

Som det blev beskrevet i julebrevet 2010 blev forskningen i MERMAID I, æggestokcancer, afsluttet i december med en meget tilfredsstillinde evaluering fra den uvildige monitoreringsgruppe (IAC), der blandt andet skrev om forskningen:

“The IAC can conclude, without hesitation, that this has been one of the most important and productive scientific initiatives within the field of gynecological cancer research. The MERMAID I has not only produced new knowledge for the benefit of women baring the risk of or with ovarian cancer, but also sets the scene for the future scientific activity within this area.”

Forskningen i MERMAID II, livmoderhalskræft nåede allerede i efteråret bemærkelsesværdige resultater, da det blandt andet lykkedes at identificere en af HPV virustyperne som værende langt farligere og hyppigere end de øvrige HPV virustyper. Disse resultater blev offentliggjort i det internationale videnskabelige tidsskrift Journal of The National Cancer Institute. Det er sandsynligt, at resultaterne kan bruges klinisk inden for en nær fremtid, altså at man kan blive bedre til at finde – og dermed hjælpe – de kvinder, der er i særlig risiko for at få livmoderhalskræft.

MERMAIDs monitoreringsgruppe gav sin første evaluering af MERMAID II omkring årsskiftet. De gav mange roser til forskningen og fremhævede vigtigheden af dens resultater. Den næste evaluering vil blive foretaget i slutningen af dette år.

I løbet af foråret modtog MERMAID midler/tilsagn til projektet, således, at MERMAID II, der har et budget på 26.3 mio. kroner, nu er fuldt finansieret.

Forskerne i MERMAID Projektet er blevet inkluderet i et vigtigt internationalt samarbejde med internationale forskere, da MERMAID Projektet blev en del af det store konsortium, OCAC, der består af 12 samarbejdspartnere fra bl.a. USA, Australien, Tyskland og UK. Senest er MERMAIDkommet med i et andet stort internationalt konsortium, COGS, der samarbejder om forskning indenfor bryst-, æggestok- og prostata-cancer. Her er MERMAID primusmotor i forskningen indenfor æggestokcancer.

På vegne af forskerne og de mange frivillige i MERMAID projektet vil vi takke alle donatorer, der har været med til at gøre den vigtige forskning mulig og ønske en god og behagelig sommer!

sehested_hansen

Læge, ph.d. Christian Munk modtager 9. juni 2011 på Mermaid Projektets vegne en donation fra Lotte Sehested Nerem og Birgit Sehested Hansen fra Poul og Erna Sehested Hansens Fond, der trofast har støttet Mermaid med en årlig donation i gennem 9 år!

Med venlig hilsen
Birgitte Blix Treschow

Projektkoordinator