HISTORIEN BAG MERMAID

Meget er hændt i forskningen inden for gynækologisk cancer siden ideen til at skabe MERMAID Projektet blev skabt i år 2000 og forskerne var klar til at påbegynde det første forskningsprojekt i æggestokcancer:  MERMAID I i 2003.

Læs mere om MERMAIDs historie på nedenstående tidslinje:

Fundraising og forskning afsluttedes

2021

Fundraisingen og forskningen for MERMAID III fortsætter

2018

Fundraisingen og forskningen for MERMAID III fortsætter

2017

Fundraisingen og forskningen for MERMAID III fortsætter

2016

Fundraisingen for  MERMAID III fortsætter
Forskningen i MERMAID III begynder

2015

Forskningen i MERMAID II blev afsluttet i 2014.

Fundraising MERMAID III

2014

Fundraising MERMAID III

2013

Professorerne i MERMAIDs videnskabelige udvalg anbefaler at forskningen i det nye forskningsprojekt MERMAID III skal fokusere på æggestokcancer, som i MERMAID I. I forskningen vil man arbejde på at finde metoder på en tidlig diagnosticering. Fundraisingen sættes i gang i slutningen af året.

2012

Takket være generøse donationer opnår MERMAID II fuld finansiering til forskningen, der har et budget på 26.3. mio. kr.

Igen får MERMAID II projektet en flot evaluering af det uvildige ekspertudvalg, monitoreringsgruppen, som i omtalen af forskningen bl.a. bruger ord som relevant, vigtig og kompetent. MERMAIDs videnskabelige udvalg arbejder på at definere forskningen i et kommende MERMAID III Projekt.

2011

I oktober bliver de første resultater af forskningen i MERMAID IIoffentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift, Journal of The National Cancer Institute. Resultaterne kaldes et gennembrud og får afgørende betydning i den internationale forskning.

Lov vedtaget om fradrag for private donationer til forskningsprojekter som MERMAID projektet.

Mange og store donationer kommer ind – fundraisingen til MERMAID II fortsætter.

Forskningen i MERMAID I afsluttes i december og forskningen får en meget flot bedømmelse af den uvildige ekspertgruppe, monitoreringsgruppen, som konkluderer, at MERMAID I har været en af de mest vigtige og produktive videnskabelige initiativer indenfor gynækologisk kræftforskning.

Monitoreringsgruppen evaluerer for første gang MERMAID II projektet og vurderer, at forskningen har resulteret i vigtig ny viden. Der bruges ord som imponerende og kompetent om forskningen.

2010

MERMAIDs Præsidium skifter navn til Advisory Committee. (se Hvem står bag)

2009

I MERMAIDs styregruppe bliver Suzanne B D L Kürstein og Christen W. Obel erstattet af Kristian Engsig og Stephan N. Treschow, der bliver formand for Styregruppen og Advisory Committee. (se Hvem står bag)

2008

Årets fokus har været fundraising til MERMAID II.

I 2007 sagde Lis Sørensen ja til at blive ambassadør for MERMAID og stillede generøst op til en række arrangementer i årets løb, som kulminere i en flot koncert i Christians Kirke d. 18.november til fordel for MERMAID.

2007

Fundraising til MERMAID II – Livmoderhalskræft – forskning i biologiske og genetiske markører påbegyndes.

2006

Der nedsættes en uafhængig videnskabelig monitoreringsgruppe med det formål at udføre en revision af den årlige videnskabelige rapport om MERMAIDs projekter.

Udvalget består af:

 • Centerdirektør, professor Bent Ottesen, Juliane Marie Centret, H:S Rigshospitalet.
 • Professor Per Oluf Janson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige.
 • Professor Henrik Hertz, H:S Rigshospitalet, formand for Børnecancerfonden.
 • Professor Ian Jacobs, Institute of Women’s Health, University College London, England.

Styregruppen for MERMAID har den store glæde at opnå fuld funding til MERMAID I, og der vælges et nyt projekt i samarbejde med den videnskabelige moniteringsgruppe.

2005

2004. H.H. Prinsesse Alexandra indtræder i styregruppen.

Arbejdet med at rejse penge til MERMAID I intensiveres, og der ansættes en administrativ koordinator med primær fokus på fundraising.

2004

2003. Styregruppen dannes, med overordnet ansvar for MERMAIDsmidler, administration, fundraising og valg af, hvilke gynækologiske kræft- projekter der støttes.

Styregruppen:

 • Direktør Peter Vagn-Jensen
 • Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær
 • Overlæge, dr.med. Jan Blaakær
 • Overlæge, dr.med. Claus Høgdall
 • Direktør Suzanne B.D.L. Kürstein
 • Konsulent Christen W. Obel
 • Fabrikant Henrik Schrøder

2002. Den faglige ansvarlige forskergruppe for MERMAID I etableres og kommer til at bestå af :

 • Professor, overlæge, dr.med. Susanne Krüger Kjær, fra Kræftens Bekæmpelse / Rigshospitalet
 • Overlæge, dr.med. Jan Blaakær, Skejby Sygehus
 • Overlæge, dr.med. Claus Høgdall, Rigshospitalet
 • Professor Ian Jacobs, University College London

Egentlige ansøgninger fremsendes til private fonde, og der opnås de første bindende tilsagn om finansiering af projektet.

MERMAID etableres som en juridisk enhed, de første forskere ansættes, og den egentlige forskning påbegyndes.

2003 - 2002

2001. etableres som en juridisk enhed, de første forskere ansættes, og den egentlige forskning påbegyndes.

2000. Idéen om MERMAID I skabes i et samarbejde mellem:

 • Direktør Peter Vagn-Jensen
 • Professor, overlæge, dr.med. Susanne Krüger Kjær, Kræftens Bekæmpelse / Rigshospitalet
 • Professor Ian Jacobs, University College London
2001 - 2000