PROJEKTERNE

MERMAID Projektet påbegyndte i 2015 forskningen i sit tredje forskningsprojekt: MERMAID III – Udfordringen i æggestokkræft: Screening, tidlig diagnose og identifikation af kvinder med høj risiko. Forskningen har haft fokus på at finde en metode/metoder til at diagnosticere æggestokcancer i et tidligt stadie. Forskningen afsluttedes i december 2021.

Forud for MERMAID III har MERMAID Projektet haft to forskningsprojekter.

MERMAID I, også forskning i æggestokcancer, havde en forskningsperiode fra 2003-2010. Fra den forskning kunne forskerne blandt andet fremlægge vigtige resultater, der viste genetiske sammenhænge som årsag til æggestokcancer.

MERMAID II var forskning i livmoderhalskræft og havde en forskningsperiode fra 2007-2014. Her opnåede forskerne international anerkendelse for deres forskningsresultater om blandt andet de HPV vira, der forårsager livmoderhalskræft.

MERMAID III

I begyndelsen af 2012 foreslog professorerne i MERMAID projektets videnskabelige udvalg, at man som et MERMAID III projekt ville anbefale at fokusere på forskning i æggestokcancer, som man gjorde det i MERMAID I.

Hvor forskerne i MERMAID I nåede flotte og brugbare resultater, der blandt andet viste genetiske sammenhænge som årsag til æggestokcancer, vil man i MERMAID III fokusere på at finde en metode/metoder, hvorpå man kan diagnosticere æggestokcancer i et tidligt stadie, således at man hurtigere kan påbegynde en behandling og dermed have større mulighed for at helbrede.

Forskerne, der har stået for forskningen i MERMAID III, er alle specialister inden for forskning i æggestokcancer:

Professor Susanne Krüger Kjær, Kræftens Bekæmpelse og Rigshospitalet, professor Claus Høgdall, Rigshospitalet og professor Jan Blaakær, Syddansk Unviersitet, Odense og Odense Universitetshospital. Den overgribende projektansvarlige har været professor Bent Ottesen, tidligere centerdirektør på Juliane Marie Centret, Rigshospitalet.

Forskningen i MERMAID III er sket i samarbejde med forskere fra blandt andet Johns Hopkins Medical Institutes, Baltimore, USA og Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.

Fundraisingen, som resulterede i 36.1 mio. kr., blev påbegyndt i foråret 2013. Forskningen tog sin begyndelse i 2015 og afsluttedes i 2021.

MERMAID III – Forskningsplan

MERMAID III – Forskningen

MERMAID III – Forskningsresultater

MERMAID III – Evaluering af forskningen

contact-img

MERMAID II

I 2006 påbegyndte MERMAIDs styregruppe indsamling til vores nye forskningsprojekt MERMAID II – Livmoderhalskræft – forskning i genetiske og biologiske markører.

MERMAID II projektet om livmoderhalskræft omfatter mere end 50.000 danske kvinder. Dette materiale, som er verdens største, vil danne udgangspunkt for vores målrettede forskningsindsats på følgende vitale felter:

  • Identifikation af risikogrupper
  • Effektive screeningsmetoder
  • Genetisk modtagelighed
  • Opfølgning og behandling

Den primære årsag til livmoderhalskræft er den seksuelt overførte infektion human papillomavirus, også kaldet HPV. Op mod 80% af alle kvinder vil før eller siden blive smittet med HPV. Hos mange forsvinder infektionen af sig selv, men hos nogle kvinder bliver den kronisk. Dette giver en stærkt øget risiko for svære celleforandringer på livmoderhalsen og i værste fald livmoderhalskræft.

Det er påvist, at en kronisk HPV-infektion er en afgørende faktor for udvikling af livmoderhalskræft, men vi ved stadig ikke, hvilke faktorer der skal til for at igangsætte kræftudviklingen.

Hvert år får flere hundrede danske kvinder livmoderhalskræft. Desuden bliver opmod 5000 kvinder årligt opereret for svære celleforandringer på livmoderhalsen, og mange bliver efterfølgende kontrolleret i op til 10 år. Halvdelen af de kvinder, der får konstateret livmoderhalskræft, er under 45 år – det vil sige kvinder med familie og hjemmeboende børn – og derfor har livmoderhalskræft også store sociale konsekvenser.

MERMAID II gennemføres af internationalt anerkendte kræfteksperter fra H:S Rigshospitalet, Hvidovre Hospital, Kræftens Bekæmpelse, University of Tübingen i Tyskland og University College London i England

26.3 mio. kr. blev indsamlet til forskningen, der blev afsluttet i 2014.

MERMAID II – Forskningsresultater

MERMAID II – Evaluering af forskningen

 

MERMAID I

I 2005 nåede MERMAIDs styregruppe målet med at få samlet 19.6 millioner kroner ind til MERMAID I.

Hvert år rammes op mod 200.000 kvinder af ovariecancer (kræft i æggestokkene).
Mere end 50% dør inden 5 år.
Sådan bør det ikke være.

Danmark har den højeste forekomst af ovariecancer (kræft i æggestokkene) i verden.

Ca. 1/4 af de kvinder, der får ovariecancer, er under 50 år, og desværre er det en af de kræfttyper, der har den højeste dødelighed, fordi sygdommen ofte opdages i et sent stadie. Ovariecancer er også kendt som ‘The Silent Killer’, fordi den til at starte med stort set er symptomfri, og derfor vil sygdommen i mere end 70% af tilfældene have spredt sig, når kvinden får stillet diagnosen. Forskerne bag MERMAID I hører til de bedste og mest erfarne på området, og har allerede over en årrække indsamlet datamateriale fra et stort antal danske kvinder ramt af ovariecancer.

Med udgangspunkt i dette materiale, kaldet MALOVA-projektet, foregår der en effektiv og målrettet forskningsindsats på følgende vitale felter:

  • Tidligere diagnosticering
  • Arvelighed og genetisk modtagelighed
  • Faktorer med betydning for behandling og overlevelse
  • Effektive screeningsmetoder

19.6 mio. kr. blev indsamlet til forskningen. Projektet blev afsluttet i 2010.

MERMAID I – Forskningsresultater

MERMAID I – Evaluering af forskningen

img-mer-1