MERMAID nyhedsbrev – 2022

Kære donatorer og venner af MERMAID

Den 30.08.22 havde MERMAID Projektet inviteret til et møde, hvor forskningsresultaterne for forskningen i MERMAIDs sidste og største forskningsprojekt, MERMAID III, blev præsenteret.

Det var en glæde at se flere af donatorerne, som gennem tiderne trofast har støttet forskningen.

BAGGRUNDEN FOR FORSKNINGEN

Projektets formand, Stephan Treschow, fortalte i sin velkomsttale om baggrunden for MERMAID Projektet:

En ung kvinde fik konstateret æggestokkræft, men i et sent stadie, som det ofte er, da det er en cancer, der ikke viser særlige symptomer før sent i forløbet.

Hendes mand, Peter Vagn-Jensen, kom i kontakt med professor Susanne Krüger Kjær fra Rigshospitalet/Kræftens Bekæmpelse og den engelske professor Ian Jacobs, nu vicekansler og præsident for University of New South Wales i Australien.

De tre blev enige om at stifte forskningsprojektet  –  MERMAID Projektet.

Peter Vagn-Jensens  hustru klarede ikke kampen mod kræften, men hun nåede at opleve, at den forskning, der skulle komme til at hjælpe mange andre kvinder, blev sat igang.

Det er nu 20 år siden.

MERMAID III

Forskningen i MERMAID III blev afsluttet ultimo 2021, og er siden da blevet evalueret af en uvildig monitoreringsgruppe.

Lederen af monitoreringsgruppen, Professor Ranjit Manchanda, kommenterede – i forbindelse med præsentaionen – forskningen via en video-optagelse fra London, hvor han er tilknyttet Wolfson Institute of Population Health, Barts Cancer Institute og Mary Queens University.

Han roste blandt andet forskerne for at have været meget produktive, hvilket blandt andet kan måles på den store mængde af internationale, videnskabelige publikationer (249) og præsentationer (45), der er leveret som følge af forskningen.

Forskningsresultaterne i MERMAID III blev på mødet, som foregik på Kræftens Bekæmpelse i København, præsenteret af professor Susanne Kruger Kjær, der har stået for en stor del af forskningen i MERMAID Projektet.

MERMAID III’s overordnede mål har været: Screening, tidlig diagnose og identifikation af kvinder med høj risiko.

I projektet har der været tre delprojekter: Early detection and screening, Biomarkers and/or prognostic markers og The Infection Theory.

Det totale budget har været 36.1 mio. dkr.

Forskningsresultater og evaluering af forskningen kan findes på MERMAIDs hjemmeside: mermaidprojektet.dk under afsnittet PROJEKTERNE.

De forskere, der har stået for MERMAIDs forskning, fortsætter denne forskning i eget regi og i samarbejde med kollegaer, også internationalt.

Det betyder, at donatorer, der fortsat kunne tænke sig at støtte den forskning, der er foregået i MERMAID III, kan gøre dette direkte til  forskerne i MERMAID Projektet.

Henvendelse om dette kan rettes til Birgitte Blix Treschow, blix@cancer.dk eller blix@post5.tele.dk

MERMAID I og MERMAID II

Forud for MERMAID III har MERMAIDs forskere gennemført vigtig forskning i henholdsvis æggestokkræft (MERMAID I) og livmoderhalskræft (MERMAID II):

MERMAID I

Det første forskningsprojekt: Forskning i æggestokkræft.

Forskningsperiode 2002-2010.

Mål: Tidlig diagnosticering. Arvelighed og genetisk modtagelighed. Faktorer med betydning for behandling og overlevelse. Effektive screeningsmetoder.

Budget: 19.6  mio. dkr.

Resultater: Forskerne kunne blandt andet fremlægge vigtige resultater, der viste genetiske sammenhænge som årsag til æggestokkræft.

(Læs yderligere på MERMAIDs hjemmeside: mermaidprojektet.dk  under afsnittet PROJEKTERNE).

MERMAID II

Det andet forskningsprojekt: Forskning i livmoderhalskræft.

Forskningsperiode 2007-2014.

Mål: Identifikation af risikogrupper. Effektive screeningsmetoder, genetisk modtagelighed, opfølgning og behandling.

Budget: 26.3 mio. dkr.

Resultater: Forskerne har opnået stor international anerkendelse for deres resultater om blandt andet de HPV vira, der forårsager livmoderhalskræft. Det lykkedes dem for eksempel at identificere en af HPV virustyperne som værende langt farligere og hyppigere end de øvrige HPV virustyper.

En viden, der har gjort det muligt at blive bedre til at hjælpe piger og kvinder i hele verden via vaccination mod HPV.

(Læs yderligere på MERMAIDs hjemmeside: mermaidprojektet.dk  under afsnittet PROJEKTERNE).

DONATIONER

Det har alle årene været MERMAID Projektets mål at holde de administrative udgifter på et minimalt niveau, hvilket er lykkes. Således har udgifterne til de administrative omkostninger i MERMAID III ligget på under 1.7 procent.

Dermed har langt størstedelen af de ca. 82 mio. dkr., der er givet i donationer til MERMAIDs tre forskningsprojekter, kunne gå til den vigtige forskning – et faktum, der anerkendes i evalueringsrapporten.

De mange generøse donationer fra fonde, virksomheder og private har skabt grundlaget for, at denne livsvigtige forskning har fundet sted, og derfor kan vi i projektet ikke takke nok for den mangeårige støtte og den tillid I donatorer har vist MERMAID Projektet.